Gümüş Kent

İLAN

 GÜMÜŞHANE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINIR/TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR SIRA NO İLÇESİ MAHALLESİ / KÖYÜ CİNSİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU VE FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) (Muhdesat dahil) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Merkez Yağlıdere Köyü Tarla 387 […]

İLAN
22 Kasım 2018 - 18:12 'de eklendi.
 GÜMÜŞHANE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINIR/TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
SIRA NO İLÇESİ MAHALLESİ
/ KÖYÜ
CİNSİ ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜM
(m²)
HAZİNE
HİSSESİ
İMAR DURUMU VE FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL)
(Muhdesat dahil)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Merkez Yağlıdere Köyü Tarla 387 38 2.118,25 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 16,950,00
(Onaltıbindokuzyüzelli TL)
4.237,50
(Dörtbinikiyüzotuzyedi TL elli kuruş)
10.12.2018 09:30
2 Merkez Yağlıdere Köyü Tarla 387 39 2.040,80 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 12.250,00
(Onikibinikiyüzelli TL)
3.062,50
(Üçbinaltmışiki TL elli kuruş)
10.12.2018 09:45
3 Merkez Yağlıdere Köyü Tarla 388 23 3.432,86 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 27.500,00
(YirmiyedibinbeşyüzTL)
  6.875,00
(Altıbinsekizyüzyetmişbeş TL)
10.12.2018 10:00
4 Merkez Yağlıdere Köyü Tarla 388 19 2.818,09 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 22.550,00
(YirmiikibinbeşyüzelliTL)
5.637,50
(BeşbinaltıyüzotuzyediTL elli kuruş)
10.12.2018 10:15
5 Merkez Tekke Köyü  Hali Arazi 138 1 844,36 Tam Bugünkü arazi kullanımı devam edecek alan olup boş ve işgalsizdir. 169.000,00
(YüzaltmışdokuzbinTL)
42.250,00
(KırkikibinikiyüzelliTL)
10.12.2018 10:30
6 Merkez  Tekke Köyü Ham Toprak 138 2 773,79 Tam Kısmen bugünkü arazi kullanımı devam edecek alan kısmen orman alanı olup boş ve işgalsizdir. 155.000,00
(YüzellibeşbinTL)
38.750,00
(Otuzsekizbinyediyüzelli TL)
10.12.2018 10:45
7 Merkez Arzularkabaköy-Merkez-Mahallesi Arsa 195 8 327,82 Tam 2 (İki) Katlı konut alanı olarak imarlı olup boş ve işgalsizdir. 13.150,00
(Onüçbinyüzelli TL)
3.287,50
(Üçbinikiyüzseksenyedi TL Elli kuruş)
10.12.2018 11:00
8 Merkez Arzularkabaköy-Merkez-Mahallesi Arsa 198 1 303,34 Tam 2 (İki) Katlı konut alanı olarak imarlı olup boş ve işgalsizdir. 12.150,00
(Onikibinyüzelli TL)
3.307.50
(Üçbinüçyüzyedi TL elli kuruş)
10.12.2018 11:15
9 Merkez Arzularkabaköy-Merkez-Mahallesi Arsa 204 8 323,72 Tam 2 (İki) Katlı konut alanı olarak imarlı olup boş ve işgalsizdir. 12.950,00
(Onikibindokuzyüzelli TL)
3.237,50
(Üçbinikiyüzotuzyedi TL elli kuruş
10.12.2018 11:30
10 Merkez Arzularkabaköy-Merkez-Mahallesi Arsa 195 5 323,47 Tam 2 (İki) Katlı konut alanı olarak imarlı olup boş ve işgalsizdir. 13.000,00
(Onüçbin TL)
3.250,00
(Üçbinikiyüzelli TL)
10.12.2018 11:45
11 Merkez Arzularkabaköy-Merkez-Mahallesi Arsa 195 6 331,28 Tam 2 (İki) Katlı konut alanı olarak imarlı olup boş ve işgalsizdir. 13.300,00
(Onüçbinüçyüz TL)
3.325,00
(Üçbinüçyüzyirmibeş TL)
10.12.2018 13:15
12 Merkez Arzularkabaköy-Merkez-Mahallesi Arsa 195 7 318,10 Tam 2 (İki) Katlı konut alanı olarak imarlı olup boş ve işgalsizdir. 12.750,00
(Onikibinyediyüzelli TL)
3.187,50
(Üçbinyüzseksenyedi TL elli kuruş)
10.12.2018 13:30
13 Merkez Arzularkabaköy-Merkez-Mahallesi Arsa 197 8 326,84 Tam 2 (İki) Katlı konut alanı olarak imarlı olup boş ve işgalsizdir. 13.100,00
(Onüçbinyüz TL)
3.275,00
(Üçbinikiyüzyetmişbeş TL)
10.12.2018 13:45
14 Merkez Yayladere Köyü Hali Arazi 111 43 762,00 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 7.650,00
(Yedibinaltıyüzelli TL)
1.912,50
(Bindokuzyüzoniki TL elli kuruş)
10.12.2018 14:00
15 Merkez Geçit Köyü Hali Arazi 130 45 2.519,54 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 32.800,00
(OtuzikibinsekizyüzTL)
8.200,00
(SekizbinikiyüzTL)
10.12.2018 14:15
16 Merkez Kocayokuş Köyü Ham Toprak 102 1 3.348,70 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 33.500,00
(OtuzüçbinbeşyüzTL)
   8.375,00
(SekizbinüçyüzyetmişbeşTL)
10.12.2018 14:30
17 Merkez Tandırlık Köyü Hali Arazi 135 6 2.215,54 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 13.300,00
(OnüçbinüçyüzTL)
3.325,00
(ÜçbinüçyüzyirmibeşTL)
10.12.2018 14:45
18 Merkez Tandırlık Köyü Hali Arazi 137 2 1.813,90 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 10.900,00
(OnbindokuzyüzTL)
2.725,00
(İkibinyediyüzyirmibeşTL)
10.12.2018 15:00
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR
SIRA NO MODEL-MARKA-MOTOR
VE ŞASE NO
CİNSİ FİİLİ DURUM BULUNDUĞU
YER
TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 1997-Ford-Eskort
(1.6i Eskort ) Motor Seri No.TS24790-
Şase No. SFAAXXDJAATS24790
Otomobil Hasarlı Trafikten çekilmiş Gümüşhane Oto  Sanayi  Sitesi 3.500,00
(Üçbinbeşyüz TL)
875,00
(Sekizyüzyetmişbeş TL)
10.12.2018 15:15
2 1991-Ford-Taunus (1993 cc) Motor Seri No.94150- Şase No.SFAFXXDJBFMD94150 Otomobil Hasarlı Trafikten çekilmiş 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Önü 4.000,00
(Dörtbin TL)
1,000,00
(Bin TL)
10.12.2018 15:30
3 2006-Fiat-Marea (1.6 V) Motor Seri No. 182B60000712200- Şase No. NM418500003017533 Otomobil Hasarlı Trafikten çekilmiş Gümüşhane Oto  Sanayi  Sitesi 4.000,00
(Dörtbin TL)
1.000,00
(Bin TL)
10.12.2018 15:45
4 1996-Renault-Toros (1397 cc) Motor Seri No. C1J791R362088- Şase No.VF1L17905TR399006 Otomobil Hasarlı Trafikten çekilmiş Gümüşhane Öğretmenevi Önü 6.000,00
(Altıbin TL)
1.500,00
(BinbeşyüzTL)
10.12.2018 16:00
5 1969-C2-Motosiklet- Şase No.7317 Motosiklet Hasarlı Trafikten çekilmiş Gümüşhane İl Milli Eğitim Deposu 2.000,00
(İkibin TL)
500,00
(Beşyüz TL)
10.12.2018 16:15
1) Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Odasında ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26’ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir: a) Tedavüldeki Türk Parası b)Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertibil döviz. d) Mevzuata aykırı düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.  Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir. e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine  yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.
3) İhaleye iştirak edeceklerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir fotoğtaflı nüfus cüzdanı  veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C Kimlik numarasını gösteriri kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, ç) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna  vermeleri gerekmektedir.  d) Ortak girişim olması halinde komisyona 2018 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir.
4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalelerden birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.
5) Hazine taşınmazlarının satışı KDV’ den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda en fazla 8 eşit taksit halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.
6) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihale ilanı www.gumushanecsb.gov.tr adresinden görülebileceği ilan olunur.

Etiketler :
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER